Zabezpečíme pre Vašu firmu bezplatný odvoz a likvidáciu nefunkčnej výpočtovej, kancelárskej techniky a elektroniky.

Postup:
- nahláste na email pcdr@pcdr.sk alebo na 0917 277 535 počet zariadení podľa druhov a kategórií
- pokiaľ nenájdete správnu kategóriu, položku zaraďte do kategórie INÉ
- uveďte miesto nakládky (firma, adresa, kontakt)
- následne dostanete mailom preberací protokol s termínom odvozu

Zoznam zariadení:

Zoznam elektrozariadení podľa kategórií, pre ktoré zabezpečujeme ekologickú likvidáciu:

Kategória č. 1: Veľké domáce spotrebiče
1. Veľké chladiarenské spotrebiče
2. Chladničky
3. Mrazničky
4. Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín
5. Práčky
6. Sušičky
7. Umývačky riadu
8. Sporáky a rúry na pečenie
9. Elektrické sporáky
10. Elektrické varné dosky
11. Mikrovlnné rúry
12. Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
13. Elektrické spotrebiče na vykurovanie
14. Elektrické radiátory
15. Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
16. Elektrické ventilátory
17. Klimatizačné zariadenia
18. Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu
19. Iné

Kategória č. 2: Malé domáce spotrebiče
1. Vysávače
2. Čističe kobercov
3. Iné spotrebiče na čistenie
4. Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
5. Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
6. Hriankovače
7. Fritézy
8. Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
9. Elektrické nože
10. Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné
spotrebiče na starostlivosť
o telo
11. Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
12. Váhy
13. Iné

Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Centralizované spracovanie údajov:
1. Servery
2. Minipočítače
3. Tlačiarne
Osobné počítače:
4. Osobné počítače (vrátane procesorov)
5. Zobrazovacie zariadenia z osobných počítačov
6. Klávesnice
7. Polohovacie zariadenia k osobným počítačom
8. Reproduktory k osobným počítačom
9. Laptopy
10. Notebooky
11. Elektronické diáre
12. Tlačiarne
13. Kopírovacie zariadenia
14. Elektrické a elektronické písacie stroje
15. Vreckové a stolové kalkulačky
16. Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo
elektronické sprostredkovanie
informácií
17. Užívateľské terminály a systémy
18. Faxové prístroje
19. Telex
20. Telefónne prístroje
21. Telefónne automaty
22. Bezdrôtové telefónne prístroje
23. Mobilné telefónne prístroje
24. Záznamníky
25. Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií
prostredníctvomtelekomunikácií
26. Iné

Kategória č. 4: Spotrebná elektronika
1. Rozhlasové prijímače
2. Televízne prijímače
3. Videokamery
4. Videorekordéry
5. Hi-fi zariadenia
6. Zosilňovače zvuku
7. Hudobné nástroje
8. Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu
vrátane signálov alebo
technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií
9. Iné

Kategória č. 5: Osvetľovacie zariadenia
1. Osvetľovacie zariadenia (okrem osvetľovacích zariadení v domácnostiach)
Plynové výbojky:
2. Lineárne žiarivky
3. Kompaktné žiarivky
4. Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými
parami
5. Nízkotlakové sodíkové výbojky
6. Iné osvetľovacie zariadenia alebo telesá na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou
žiaroviek s wolfrámovým
vláknom
7. Iné

Kategória č. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
1. Vŕtačky
2. Pílky
3. Šijacie stroje
4. Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie,
dierovanie, razenie,
skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov
5. Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov,
klincov, skrutiek alebo
na podobné účely
6. Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely
7. Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo
plynných látok inými
prostriedkami
8. Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
9. Iné

Kategória č. 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
1. Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
2. Konzoly na videohry
3. Videohry
4. Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
5. Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
6. Hracie automaty
7. Iné

Kategória č. 8: Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných ainfikovaných výrobkov)
1. Zariadenia na rádioterapiu
2. Kardiologické prístroje
3. Prístroje na dialýzu
4. Dýchacie prístroje
5. Prístroje pre nukleárnu medicínu
6. Laboratórne zariadenia pre in vitro diagnostiku
7. Analyzátory
8. Mrazničky
9. Prístroje na fertilizačné testy
10. Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb,
zranení alebo postihnutia
11. Iné

Kategória č. 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu
1. Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
2. Tepelné regulátory
3. Termostaty
4. Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne
zariadenia
5. Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach (napr.
ovládacie panely)
6. Iné

Kategória č. 10: Predajné automaty
1. Predajné automaty na teplé nápoje
2. Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky
3. Predajné automaty na tuhé výrobky
4. Automaty na výdaj peňazí
5. Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov
6. Iné