Servis - počítače, notebooky, kancelárska technika

Ponúkame Vám kompletný servis všetkých značiek počítačov, notebookov a kancelárskej techniky (monitory, tlačiarne a pod.). Náš servisný tím má dlhoročné skúsenosti. Zistenie chyby je bezplatné. Spoplatnená je len následná oprava a použité komponenty. Samozrejmosťou je aj záruka na opravu a použité komponenty. V niektorých prípadoch si môžete zvoliť pri oprave Vášho počítača, notebooku použité komponenty, aby oprava bola lacnejšia. 

DIAGNOSTIKA PORUCHY ZADARMO.

Služby pre firmy a jednotlivcov formou servisných zmlúv

      S výpočtovou a kancelárskou technikou, tak ako s každou inou technikou možu z času na čas nastať ťažkosti. Ak vo vašej spoločnosti nemáte stáleho IT managera, krorý by tieti problémy riešil a zvládal, máme pre Vás konkrétne riešenie - Správcovstvo - zmluvný servis výpočtovej techniky. Sme schopní pre Vás zaistiť široké spektrum služieb v závislosti na tom, čo presne vyhovuje Vašim potrebám. Pri zvažovaní uzavretia zmluvného servisu by ste mali mať na pamäti jeho nasledujúce výhody: 

Úspora nákladov - máte možnosť vylúčiť alebo zredukovať náklady, súvisiace so zamestnávaním odborníka (-ov) na informačný systém (mzdy, odvody, réžia), ktoré sú fixné, hoci Vaše potreby sú variabilné.
Dostupnosť technického pracovníka a technickej podpory aj 24 hodín denne (podľa typu zmluvy) - keďže v našej firme je zamestnaných niekoľko technikov výpadky spôsobené nemocou, dovolenkou a pod. nepripadajú do úvahy.
Pravidelné prehliadky -  spojené s profilaktikou, odstraňovaním závad, upozornením na možné problémy.
Bezplatný hot-line - mnohé problémy je možné vyriešiť telefonickým poradenstvom, je to rýchly a efektívny spôsob, túto službu poskytujeme našim zmluvným partnerom zdarma.
Servisné zásahy so skrátenou dobou odozvy a dobou reakcie podľa dohody.
Zálohovanie a ošetrovanie programového vybavenia bez nutnosti vlastniť zálohovacie mechaniky.
Dodávky spotrebného materiálu.
Obnovenie činnosti v dohodnutom termíne resp. poskytnutie náhradného zariadenia.
Poradenstvo a konzultácie - naši pracovníci Vám sami odporučia ako zvýšiť efektívnosť Vášho systému alebo Vám poskytnú odborné konzultácie k Vašim otázkam týkajúcich sa informačných a komunikačných systémov.
Zľavy na dodávku nových zariadení resp. možnosť odkúpenia starých zariadení.
Poznanie Vášho prostredia - skutočnosť, že poznáme Váš informačný systém a Vaše pracovné postupy a zvyklosti, umožňuje vykonať potrebný zásah oveľa rýchlejšie.
Služby šité na mieru - predmet zmluvy je dohodnutý s partnerom vždy tak, aby zodpovedal konkrétnemu prostrediu partnera a jeho špecifickým požiadavkám.